Toimintaterapiaa sinun tueksi

Toimintaterapeutti Juha Kansanaho tarjoaa ammattitaitosta ja yksilöllistä toimintaterapiaa vahvistamaan sinun arkeasi.

Jokaisella on oikeus toiminnalliseen elämään ja arkeen.

Toimintaterapia on lääkinnällinen yksilöllinen kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on tukea asiakasta omassa arjessaan. Toimintaterapiassa vahvistetaan asiakkaan päivittäistä toimintakykyä jota saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat, ikääntyminen tai muut yleiseen toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Terapialla pyritään parantamaan ja ylläpitämään arkielämässä asiakkaan tarvitsemia taitoja ja valmiuksia.

Toimintaterapiaan asiakkaaksi voi hakeutua tukea tai kuntoutusta tarvitseva lapsi, nuori, aikuinen tai ikäihminen.

Toimin palveluntuottajana Kelalle sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

 

Juha Kansanaho

Toimintaterapeutti (AMK) & Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Mitä on toimintaterapia?

Kuntouttavaa

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä omassa elinympäristössään ja omissa arkisissa toimissaan mahdollisimman itsenäisesti.

Tukevaa

Toimintaterapeutin tehtävänä on tukea ja etsiä erilaisia apuvälineitä sekä toimintatapoja, kun häiriöt kehityksessä, erilaiset muutokset, sairaudet tai vammat rajoittavat toimintakykyä.

Ylläpitävää

Toimintaterapiassa asiakkaan toimintakyky on kuntoutuksen keskiössä. Toimintakykyä pyritään ylläpitämään ja parantamaan eri toimintaterapian keinoin

Aktiivista

Toimintaterapia on ihmislähtöistä, joka tarkoittaa mm. yksilön aktiivista roolia ja halua ratkaista ongelmiaan. Toimintaterapiassa otetaan huomioon asiakkaan toiveet, elämäntilanne sekä voimavarat.